Ervaring

Monique Musch“At the end of the week I was positively surprised how they delivered their message, their motivation. They took ownership and there was no question whatever regarding their direction.”

 

Monique Musch in haar rol als opdrachtgever van een team:

Sepideh Saidi“Daardoor hebben we met elkaar de conflicten kunnen uitpraten en meer begrip opgebouwd voor elkaars behoeftes en onderlinge verwachtingen.”

Sepideh Saidi vertelt over haar ervaring als teamlid:

Situatie

Het team is al even onderweg, maar er zit weinig progressie in; het lijkt alsof het team in cirkels draait.

  • Discussies komen terug, worden niet goed afgerond óf krijgen onvoldoende opvolging in de acties.
  • De échte discussies lijken jullie uit de weg te gaan.
  • Jullie zouden graag voortgang boeken en die actielijst zien krimpen.

Wat is er nodig om het team naar high performing te brengen zodat we resultaten opleveren en trots zijn?

Resultaat

Een vastgelopen team is ontgrendeld als elk teamlid vertrouwen heeft in zijn rol en bijdrage in het team én in het team als geheel. Tijdens de sessie brengen we het team ook samen met de opdrachtgever(s) zodat ook zíj weer vertrouwen krijgen in het team, de plannen en de werkwijze.

 

In een of enkele sessies komt het team weer in beweging. De olifanten in de kamer zijn benoemd en verjaagd, en belangrijker nog: je hebt met elkaar vertrouwen en veiligheid gecreëerd waardoor de kans op nieuwe olifanten een stuk kleiner is geworden.

Nadat de blokkades zijn besproken is het zaak om met elkaar aan de slag te gaan en een teamprestatie te leveren. Een compacte teamopdracht van de opdrachtgever(s) kan het team weer vertrouwen geven. De opdrachtgever(s) horen en ervaren waartoe het team in staat is, waar het team voor staat en voor gaat, wat ieders rol en bijdrage is, en wat er van de opdrachtgever(s) wordt verwacht.

 

De teamversneller levert naast teamontwikkeling ook concrete resultaten op:

  • helderheid over doelen en resultaten, over rollen en verantwoordelijkheden;
  • verwachtingen met stakeholders in kaart en besproken;
  • teamafspraken, waarin de basis voor effectief samenwerken is gelegd;
  • een team, dat zich veilig voelt om elkaar uit te dagen en te bevragen en dat met energie en focus naar het beste resultaat werkt.

Aanpak