Ervaring

Matt Rektor was projectleider en nam met zijn team én een ander projectteam deel aan een teamcoaching.

Matt Rektor“We really did become a we-team. […] We developed a much better understanding of how to work with each other, how to leverage each other’s strengths.”

Situatie

Jij bent onderdeel van een team of afdeling, als leider, teamlid of opdrachtgever. Er speelt iets in het team, maar je kunt je vinger er (nog) niet op leggen. Of misschien weet je wel wàt er speelt, maar zie je de weg naar de oplossing nog niet.

Het probleem kan zich manifesteren in

  • achterblijvende resultaten,
  • onduidelijkheid of verwarring in de rolverdeling,
  • er gebeurt van alles in de context,
  • de onderlinge samenwerking of die met andere teams, afdelingen of business partners,
  • onwennigheid, omdat jullie net van start zijn gegaan,
  • toch iets anders.

Hoe pakken jullie het probleem aan zodat jullie je niet meer gehinderd voelen, en succesvol en met vertrouwen verder kunnen?

Resultaat

Onze teamcoaching – die bestaat uit een of enkele teamsessies – heeft tot doel om elk teamlid (weer) zicht en vertrouwen te geven in zijn rol en bijdrage. Daarmee zetten we het team weer op de rit. Het probleem is geadresseerd, zowel rationeel als emotioneel. Nu het team dit probleem heeft doorleeft, is er herkenning en vertrouwen als volgende hobbels zich aandienen.

De teamleden kennen hun verantwoordelijkheden en nemen eigenaarschap. De samenwerking binnen het team is verbeterd.

Aanpak