Ervaring

Pieter Schoehuijs was CIO bij AkzoNobel. Zijn collega’s bevonden zich in alle werelddelen en divisies, waardoor de diversiteit groot was. Om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen voor samenwerking en eventuele conflicten, zette hij ons programma in.

Pieter Schoehuijs“Ik ben er van overtuigd dat menigeen – inclusief ikzelf – trots is op die periode in het bedrijf omdat we deel uitmaakten van een goed en fijn team.”

Situatie

Je bent leider van een organisatie, afdeling, project- of managementteam. De samenwerking is redelijk tot goed én kan beter; je weet dat er meer mogelijk is:

 • medewerkers zijn afwachtend en richten zich op hun taak zonder zich af te vragen hoe ze bijdragen aan het grotere geheel;
 • de manier van samenwerken kan effectiever en professioneler; medewerkers en managers zijn te weinig zelfkritisch, de lat kan hoger gelegd worden. Je zou graag meer (zelf)reflectie en gezamenlijk vinden van oplossingen zien;
 • op verschillende plekken komen vergelijkbare fouten voor; er wordt weinig van fouten geleerd;
 • je ziet de potentie in de medewerkers, maar hoe kun je die potentie verwezenlijken?

Hoe verwezenlijk je de potentie van de teams, zodat jullie succesvoller én met plezier de verwachtingen van jullie klanten en elkaar overtreffen?

Resultaat

Teaming voor klantresultaat is geslaagd als de potentie van het collectief vrijkomt en beter en/of sneller resultaten worden geboekt. De sfeer is veranderd in een sfeer waarin elke medewerker zich thuis voelt, verantwoordelijkheid durft te nemen en bijdraagt aan de lerende organisatie.

“Gedragsverandering kost tijd” horen we je denken. En dat is ook zo, vooral als slechts een paar mensen getraind zijn in ander gedrag en anderen – nog – niet. Dan biedt de context weerstand tegen de verandering en past de medewerker z’n gedrag weer aan. Wij vermijden dat effect door die mensen samen te brengen die in het dagelijks werk ook veelvuldig met elkaar samenwerken. Zo ondersteunen zij elkaar ook na de training om het andere gedrag vast te houden en vormen zij een krachtige olievlek. Als dat betekent dat een medewerker meer dan een keer aan het programma deelneemt, dan doet hij dat. Hij heeft immers de eerste keer het programma met andere collega’s ervaren.

Teamen voor klantresultaat geeft

 • het individu:
  • het vertrouwen dat zijn bijdrage ertoe doet;
  • de ervaring hoe hij productief kan bijdragen aan resultaat en goede samenwerking;
 • het team:
  • een gezamenlijke taal waardoor het team zich op de doelen en resultaten kan richten;
 • de organisatie:
  • resultaten waarmee de klantverwachtingen worden behaald en liefst overtroffen;
  • een cultuur waarin continu leren in praktijk wordt gebracht.

Aanpak