Eind februari 2020 wordt coach Ron Jans ontslagen bij de Amerikaanse voetbalclub Cincinnati. De berichtgeving erover, vind ik een pijnlijk voorbeeld van psychologische onveiligheid. Ik licht het hieronder toe:

  • de leider maakt een fout, biedt excuses aan maar toch doet iemand alsnog anoniem aangifte (onveilig leerklimaat);
  • vervolgens komen er “andere aanklachten”, onduidelijk is wat die aanklachten zijn én van wie die afkomstig zijn (onveilig feedbackklimaat);
  • Jans neemt ontslag en verwacht dat hij nooit meer in de VS aan de slag kan (onveilig systeem blijft vooralsnog in stand).

Klik op de foto voor het bericht van de NOS.